VISOČICA: Prirodna granica između BiH

2007

Visočica je planina u Bosni i Hercegovini, južno od Bjelašnice, najvišeg vrha Džamija 1967 m.

Na sjevernom dijelu pretežno se nalaze planinski pašnjaci, dok je južni dio obrastao šumom.

Visočica čini prirodnu granicu između središnje Bosne i Gornje Hercegovine.

Rijeka Ljuta je s istočne strane odvaja od Treskavice, rijeka Neretva odvaja je od Prenja s juga i jugozapada, a sa zapada i sjevera kanjon rijeke Rakitnice od Bjelašnice.

Na nadmorskoj visini od 1691 m kod Velikog jezera nalazi se nekropola Poljice s 49 stećaka (33 ploče, 10 sanduka i 6 sljemenjaka) koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Najviši vrh visočice je Džamija ( 1967 m nv ), a nešto niži vrhovi su Veliki Ljeljen ( 1963 m nv ), Mali Ljeljen ( 1860 m nv ), Vito ( 1960 m nv ), Subar ( 1820 m nv ), Veliko brdo ( 1884 m nv ) i Drstva ( 1808 m nv ) nešto izdvojenije nalazi se Puzim ( 1776 m nv ).

U okruženju planine, u duboko usječenim dolinama rječica i potoka nalaze se naslage filitnih škriljaca. Ove naslage škriljaca sprečavaju brzo prodiranje vode sa naslaga krečnjaka te planina na taj način dobija izvore koji se nalaze u podnožju samih vrhova. Takvi su izvori Mandina Česma u Mandinom Dolu na visini 1720 m.

Zatim nekoliko izvora u Mekom Dolu na visini 1650 m, pa Smajina Česma na Policama na visini 1550 m, izvora pod Spionikom (1800 mnv) i Hotanj Vrelo (Turisova voda) na sjeverozapadnoj strani Ljeljena (1540 mnv). Ovi izvori nisu jaki ali su veoma važni pošto voda u njima rijetko kada presuši.

Na planini žive vukovi, medvјedi, divlje svinje, srne, divokoze, lisice, kune i zečevi. Od ptica se mogu sresti veliki i mali tetrijeb, crna žuna, jarebica lještarka, kobac, jejina, sova ušara, ćuk i dr.

Po prisojnim južnim i jugozapadnim, kamenitim stranama planine, osim guštera i sljepića, mogu se naći i po koja zmija otrovnica kao što je poskok i šarka.

 

24sedam.com